büyükşehir 19 mayıs 2022

TÜRKİYE GÖÇ İSTATİĞİ AÇIKLANDI

TÜRKİYE GÖÇ İSTATİĞİ AÇIKLANDI

Yurt dışından gelen göç, ADNKS'de referans yılında kayıtlı olup bir önceki yıl kayıtlı olmayan T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişileri kapsamaktadır. Yurt dışına giden göç ise ADNKS'de referans yılında kayıtlı olmayıp bir önceki yıl kayıtlı olan T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişileri kapsamaktadır.

 

Bu kapsamda 2019 yılı uluslararası göç istatistikleri TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas UYSAL tarafından açıklanmıştır.

 

Yurt dışından Türkiye'ye 677 bin 42 kişi göç etti

Ülkemize yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Göç eden nüfusun %54,4'ünü erkekler, %45,6'sını ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

 

Türkiye'den yurt dışına 330 bin 289 kişi göç etti

 Ülkemizden yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre %2 artarak 330 bin 289 oldu. Göç eden nüfusun %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü T.C. vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

 

Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu

 

Ülkemize 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %45,3 oranı ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u, %9,2 ile Ankara, %6,5 ile Antalya, %3,5 ile Bursa ve %2,2 ile İzmir takip etti. 

2019 yılında Isparta iline göç edenlerin sayısı 3 267, Burdur iline göç edenlerin sayısı ise 1 573 oldu.

 

Ülkemizden göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %42,5 oranı ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u, %8,7 ile Ankara, %5,4 ile Antalya, %3,4 ile İzmir ve %3,2 ile Bursa izledi.

 

2019 yılında Isparta ilinden göç edenlerin sayısı 1 349, Burdur ilinden göç edenlerin sayısı ise 811 oldu.

 

Ülkemize gelen yabancı nüfusun %14,5'ini Irak vatandaşları oluşturdu

 

Ülkemize 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, %13,8 ile Türkmenistan, %8,2 ile Afganistan, %7,5 ile Suriye ve %7,3 ile İran vatandaşları izledi.

Ülkemizden göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %23,9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, %7,3 ile İran, %6,8 ile Afganistan, %6 ile Azerbaycan ve %5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

 

  

AÇIKLAMALAR

Uluslararası göç istatistikleri hesaplanırken, Birleşmiş Milletlerin "Uluslararası Göç İstatistikleri Tavsiyeler Dokümanı" ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan uluslararası göç istatistikleri metaverisinde yer alan tanım ve kavramlar dikkate alınmıştır.

Yıllık göç akış istatistikleri üretilirken, Türkiye'de ikamet eden T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarının tutulduğu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yurt dışındaki T.C. vatandaşlarına ilişkin veri tabanı esas alınmıştır.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

AHMET DÖKDÖK
HABER YORUMLARI
Sizde Yorum Ekleyin