Budak: “ Damadın şirketine sınırsız teşviğin önü açıldı”

Budak: “ Damadın şirketine sınırsız teşviğin önü açıldı”

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Cumhurbaşkanı’nın damadı Selçuk Bayraktar’ın Teknik Müdür olduğu, Baykar Makine ve Sanayi Ticaret AŞ’ne verilen özel teşvikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Budak, “Baykar şirketinin yatırım alanının Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı’nın bu şirkete doğrudan ve sınırsız teşvik vermesinin önü açılmıştır. Biz yatırıma ve üretime karşı değiliz ve ülkemizde ciddi miktarda yatırım ihtiyacının olduğunun farkındayız. Ancak aynı şirketin 600 milyon liralık yatırımı, 5 Eylül 2019’da zaten proje bazlı devlet yardımı destekleri kapsamın alınmıştır. Ülkemizde birçok şirket, gerek yeni yatırım, gerekse mevcut yatırımını korumak için finansman ihtiyacı duyarken, Cumhurbaşkanı ile doğrudan bağlantısı bulunan bir şirkete bu kadar ayrıcalık tanınması, kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır” dedi.

 

Çetin Osman Budak, “Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin getirdiği işsizliğin azaltılması için yatırımların artması gerekmektedir. Bu konuda Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca, özel sektör tarafından gerçekleştirilen yatırımlara devlet destekleri sağlanmaktadır. Ancak ülkemizdeki yatırımların artırılması için devlet teşviklerinin yanı sıra, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü meselelerine de azami ölçüde dikkat edilmesi gerekmektedir. Nitekim, bu alanlarda yaşanan eksiklik sebebiyle doğrudan yatırımlardaki artış hız kesmiş olup, bu yolla ülkemize döviz girişi çok sınırlı kalmıştır. Gelinen noktada, 4 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanının akrabası olan bir ailenin yatırımının bulunduğu alan mevcut teşviklere ek olarak Cumhurbaşkanının öngöreceği başka teşviklerin de verilebileceği, Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanının, istediği miktarda nakit teşvik de sağlayabileceği bu düzenleme, kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmıştır. Üstelik 1504 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aynı yatırım Proje Bazlı Devlet Yardımı destekleri kapsamına alınmış ve şirkete, yüzde 100 vergi indirimi, KDV istisnası, 10 yıl boyunca Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ile Gelir Vergisi Stopaj desteği sağlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

 

Budak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

 

“9 Ocak 2002 tarihinde yayımlanan 4737 sayılı Özel Endüstri Bölgesi Kanunu uyarınca, bugüne kadar, özel endüstri bölgesi kurulması için gelen başvuru sayısı kaçtır? Söz konusu başvurulardan kaç tanesi kabul edilmiştir? Kabul edilmeyen başvuruların kabul edilmeme gerekçeleri nedir? 3-4 Ekim Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan 1607 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilen Özel Endüstri Bölgesi için, 4737 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesi uyarınca kamulaştırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa hak sahiplerine ne kadar ödeme yapılmıştır? Aynı kararname ile kurulan Özel Endüstri Bölgesi için, yatırımcı şirket hangi teşvik unsurlarından yararlanmıştır? Bunların parasal karşılığı ne kadardır? Söz konusu alan Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesinde, yatırımcı şirketin ortaklarının Cumhurbaşkanı ile olan akrabalıklarının payı var mıdır?”

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

AHMET DÖKDÖK
HABER YORUMLARI
Sizde Yorum Ekleyin